Nam tuổi Ất Tỵ 1965 thì nên lấy vợ tuổi gì là tốt nhất?

– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.


– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi ất tỵ của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi ất tỵ lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.
Nam tuổi ất tỵ kết hôn với nữ tuổi ất tỵ(Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, qua hạn sẽ dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp, sống chung với nhau nên nhường nhịn về lời ăn tiếng nói, cần năng, ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi ất tỵ kết hôn với nữ tuổi bính ngọ(Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, sinh con gái đầu lòng là hợp, tính tình hai vợ chồng không hòa hợp cho lắm, ở với nhau nên nhẫn nhịn, cần năng và cùng chung lo ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi ất tỵ kết hôn với nữ tuổi đinh mùi(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, tuy nhiên lúc đầu cũng phải trải qua vài lần thành bại rồi mới dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng ít hòa hợp, sống chung với nhau nên nhẫn nại sẽ làm nên sự nghiệp.
Nam tuổi ất tỵ kết hôn với nữ tuổi kỷ dậu(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính nhiều công việc được thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Nam tuổi ất tỵ kết hôn với nữ tuổi canh tuất(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, có địa vị và danh giá, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, âm no.
Nam tuổi ất tỵ kết hôn với nữ tuổi tân hợi (Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, qua hạn sẽ dễ làm ăn, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, sống chung với nhau nên nhẫn nại, cần năng và cùng chung lo ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi ất tỵ kết hôn với nữ tuổi nhâm tý(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cùng chung lo, ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi ất tỵ kết hôn với nữ tuổi quý sửu(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may máy thì khá giả, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp.
*Tuổi ất tỵ lấy vợ những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Ất Tỵ kết hôn với nữ tuổi Mậu Thân (Nam hơn nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam Ất Tỵ kết hôn với nữ tuổi Giáp Dần (Nam hơn nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng).
Nam tuổi Ất Tỵ kết hôn với nữ tuổi Canh Thân (Nam hơn nữ 15 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Ất Tỵ kết hôn với nữ tuổi Nhâm Dần (Nữ hơn nam 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng).
*Tuổi ất tỵ nên lấy vợ năm nào

Nam tuổi ất tỵ kỵ cưới vợ các năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.
Nữ tuổi ất tỵ kỵ cưới chồng vào các năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.
Những năm tuổi trên không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có đôi bạn kết hôn vào những năm nói trên thì hay nảy sinh các việc buồn phiền bất đồng ý và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Nam hay nữ tuổi ất tỵ sinh vào các tháng 1, tháng 7 âm lịch trong đời hay xảy ra việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Nam hay nữ tuổi ất tỵ khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.
Nam tuổi ất tỵ sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8, 10 và tháng 12 âm lịch thì thường có số lưu thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Nữ tuổi ất tỵ sinh vào các tháng 7, 8, 10 và tháng 11 âm lịch thì thường có số lưu phu (sô nhiều chồng) hoặc đa đoan về về chồng.
Còn nếu sinh vào các tháng 9 và tháng 12 âm lịch thì có số khắc con, Đây là số khó sinh và khó nuôi con.
*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *