nam tuổi thìn khắc màu đá quý gì

Xem màu trang sức , đá quý hợp mệnh Ất Tỵ 1965 – Nam Mạng

Nam sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau:   Vòng tay mắt mèo A+++ 14 li S6387-6573 – Năm sinh dương lịch: 1965 – Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ – Mạng: Nam – Cung Cần Mệnh Thổ Nam sinh năm này